Voetjes meten

Kinderen zijn in de groei. Dit betekent dat ook hun schoenmaat, al naargelang de leeftijd, elk jaar gemiddeld met 2 of 3 maten, toeneemt (elke schoenmaat komt overeen met een toename van 6,6 mm).

Bij jonge kinderen is het nuttig om de voeten elke 2 à 3 maand eens op te meten, om er zeker van te zijn dat de schoenen die het kind draagt niet te klein geworden zijn. Een jong kind kan immers zelf niet aangeven of de schoenen te strak zitten.

Zelf de schoenmaat meten

Met behulp van een voetmeter die je afdrukt op papier kan je eventueel zelf de schoenmaat van je kind meten. Ga daarvoor als volgt te werk:

1. Download de voetmeter.
2. Druk de voetmeter af op een A4 papier.
3. Leg de voetmeter op een vlakke, harde ondergrond.
4. Laat het kind met de rechtse voet op de voetmeter staan. Het is belangrijk dat:
- het kind goed rechtop staat. De voet zet immers uit bij het recht staan.
- de hiel goed tegen het aangegeven punt op de voetmeter staat.
5. Leg een latje of stokje horizontaal tegen de tenen.Lees dan de maat af. Deze maat bevat reeds groeiruimte. Komt die tussen twee maten, neem dan de grootste maat.
6. Laat het kind met de linkse voet op de voetmeter staan en meet opnieuw. Het is mogelijk dat de voeten niet even groot zijn. In dat geval bepaalt de grootste voet de maat.

Twijfels omtrent de maat ?

Teken de voeten van uw kind rechtstaand af op een blad papier en mail ze ons door naar info@dapperestappers.be . Wij kunnen u dan meer advies geven omtrent de maat en zelfs de binnenmaat van de gewenste schoenen controleren.